Home /

Advertisement

Jadwal Rencana Terbit 29 & 31 Oktober 2018

Jadwal Rencana Terbit 29 & 31 Oktober 2018

18 October 2018

BUKU
1. Tokyo Ghoul - Past - SUI ISHIDA / SHIN TOWADA
2. Putri Bayam dan Kereta Hemoglobin- DYAH UMI PURNAMA
 
KOMIK
1. Honey Come Honey 02- YUKI SHIRAISHI
2. I Love You Baby 02- MIKKO KOMORI
3. Living Room With Matsunaga 02- KEIKO IWASHITA
4. My Memorial Bouquet for You- YUU WATASE
5. Inspector Akane Tsunemori 01- HIKARU MIYOSHI
6. The Last Love in This World 04- KEIKO NOTOYAMA
7. My Love Story! 09- ARUKO / KAZUNE KAWAHARA
8. Nura Rise of The Yokai Clan 25- HIROSHI SHIIBASHI
9. Dharma & Zahra, Lovebirds Diary 01 - SWETA KARTIKA

Publication Date

Advertisement

Google